y học phổ thông

Kiến thức y học cơ bản

Bs. Đỗ Quang Vinh

        Chào Các Bạn,

Trong cuộc sống, theo tôi, có 2 điều quan trọng đó là sức khỏe và tri thức (kiến thức làm phong phú đời  sống tinh thần).

Để có sức khỏe thì, theo tôi, phải biết yêu thương chính bản thân mình.

Khi ta nuôi một con vật hay sắm một chiếc xe mà ta yêu ta thích; Ta tìm hiểu rất kỹ về chúng, nhằm cung cấp, đáp ứng các điều kiện tốt nhất để chúng sống tốt và xài bền.

Cơ thể ta nó không những là của ta mà nó còn là ta. Ta đã yêu thương, tìm hiểu, và đáp ứng tốt cho các nhu cầu của nó chưa?

Thế nên, để cơ thể khỏe mạnh, cần phải biết yêu thương chính bản thân mình. Hãy tìm hiểu xem bản chất cấu tạo của cơ thể, cơ chế vận hành, nguyên liệu cho tái tạo và hoạt động, là điều rất cần thiết phải làm. Cố gắng chăm sóc bảo trì thì ta sẽ được hưởng một cơ thể Khỏe mạnh.

Trong trang này, tôi muốn chia sẻ kiến thức y học của tôi với các bạn, theo cách phổ thông dễ hiểu, tìm hiểu căn bản về bản chất, cấu tạo cơ thể người, nhu cầu chất dinh dưỡng (nguyên liệu) cho sự phát  triển, tái tạo và hoạt động của cơ thể, nhằm giữ gìn, nuôi dưỡng và nâng cao sức khỏe.

     Thân ái !

Đỗ Quang Vinh

Hãy biết yêu thương

Chính bản thân mình

Chỉ là kiến thức

quyết định của bạn

Các Bài Viết