y học phổ thông

Bản Chất Người

 • Người: Động vật ăn thịt.
 • Tổ tiên người sống cộng đồng, tồn tại và phát triển nhờ săn bắn hái lượm

phần người

cơ thể

 • Cơ thể gổm rất nhiều bộ phận, cơ quan.
 • Tế bào là đơn vị cấu tạo, có khoảng 1 ngàn tỉ (10^12) tb.
 • Có 23 ngàn gen.

Phần con

Vi sinh vật

 • Hệ vi sinh vật sống cộng sinh với cơ thể, đặc biệt ở đường ruột
 • Thiếu chúng cơ thể bệnh, không có chúng cơ thể chết.

Dân số Vi sinh vật

 • Tổng số tế bào (đơn vị cấu tạo cơ thể) ở người khoảng 1 ngàn tỉ (10^12) tb
 • Tổng số cá thể vsv (dân số vsv) khoảng 10 ngàn tỉ (10^13)
 • Số lượng  vsv nhiều hơn gấp 10 lần số tế bào người
 • Chiếm 2-3% trọng lượng cơ thể (1.5-3kg)
 •  85-90% vi sinh vật có lợi.
 • 10-15%  tạm trú (không hại không lợi)
 • 1-5%  có hại (chỉ gây hại khi lạc  chỗ)

Gen Vi sinh vật

 • Tổng số gen ở người: 23.000 gen
 • Tổng số gen vsv: 3 triệu – 8 triệu gen (gấp 100 – 350 lần ở người)
 • Gồm 4 chủng loài chính:
  – vi trùng (bacteria)
  – vi nấm (yeast/ fungi)
  – siêu vi trùng/ vi rút (virus)
  – Đơn bào/ động vật nguyên sinh (Protozoa)

Cơ thể + Vi sinh vật = con người hoàn chỉnh

Cơ thể thống nhất

 • Con người: Ký chủ; Vi sinh vật: sống cộng sinh
 • 80% vsv cư trú ỏ đường ruột ( từ miệng đến hậu môn) thường gọi là vi khuản đường ruột.

 • 20% Trên bề mặt da, niêm mạc đường đường hô hấp (mũi,khí quản, phế nang…), niêm mạc mắt, lỗ tai, đường tiểu, âm đạo…

 • Sống cộng sinh cùng tồn tại và phát triển

Kết Luận

 • Cơ thể người được bao phủ và chứa hàng trăm triệu tỉ vi sinh vật sống chung với quan hệ sống còn. cùng tồn tại và phát triển. (thiếu chúng cơ thể bệnh, không có chúng cơ thể chết).
 • Hệ gen của vsv lớn hơn gấp 100-350 lần ở người; được coi là hệ gen thứ hai của người. Cơ thể người + hệ vi sinh vật = người hoàn chỉnh.
 • Dân cư vsv lớn hơn 10 lần số tế bào người. Ngày nay, chúng được coi là một cơ quan  của người (bị lãng quên).
 • Hệ vsv có những chức năng sống còn đối với cơ thể như cung cấp chất dinh dưỡng, năng lượng, phòng vệ, và sự phát triển của cơ thể.
  Vì thế chúng ta phải tôn trọng, nuôi dưỡng chăm sóc và phát triển chúng

Hãy biết yêu thương

Chính bản thân mình

Chỉ là kiến thức

quyết định của bạn

Các Bài Viết